Realizacje

Śnieżka SA - wyjazd szkoleniowy

Wyjazd szkoleniowy dla pracowników i menedżerów firmy Śnieżka SA. Spotkanie zoragnizowane było w malowniczo położonym podkrakowskim hotelu. Program obejmował między innymi warsztaty z autoprezentacji oraz zajęcia z improwizacji aktorskiej. Szczególnie te drugie zajęcia były entuzjastycznie przyjęte przez gości, gdyż w zabawny sposób pobudzały kreatywność i budowały relacje między ludźmi.

 

Termin: IX 2018

Ilość uczestników: 30

Śnieżka SA - wyjazd szkoleniowy

Unihut - wyjazd integracyjny

Wyjazd integracyjny w Bieszczady, zorganizowany dla 200 pracowników firmy Unihut. W ramach zlecenia zapewniliśmy kompleksową usługę, a w szcególności: transport 4 autokarmi, program konferencyjny, turystyczny, rekreacyjny oraz, rejs statkami po Solinie. Spotkanie zakończył elegancki bankiet ostatniego wieczoru. 

 

Termin: IX 2018

Ilość uczestników: 200

AON - podziemny team-building

Organizacja "Ekspedycji Wieliczka" - oryginalnej gry tarenowej pod ziemią w wyrobiskach Kopalni Soli Wieliczka. Uczestnicy podzieleni na 2 drużyny, ubrani w specjalne kombinezony oraz zapatrzeni w sprzęt górniczy, wykonywali specjalne zadania, w tym odbyli symulację podziemnej akcji ratowniczej. See4Business zapewniło również transport dla uczestników.

 

Termin: VIII 2018

Ilość uczestników: 40

AON - podziemny team-building

UBER - piknik firmowy

Plenerowe spotkanie 200 pracowników firmy UBER w Bezogródku w Krakowie. Spotkanie obejmowało catering, warsztaty hinduskiej henny dla pań, wspólne kibicowanie (mecz podczas Mundialu) oraz popisy 2 DJów. 

 

Termin: VI 2018

Ilość uczestników: 200

DHL team-building

Integracja dla pracowników firmy DHL. Gra o nazwie 7 Element to autorski projekt i jedyna taka na rynku propozycja. Zadaniem gości było rozwiązanie szeregu nietypowych zadań i zagadek, które zamkniete były w "Magicznej kostce". Każdy zespół wykonywał te same zadania i wygrał najszybszy.

 

Teremin: VI 2018

Ilość uczestników: 60

DHL team-building

Pasieka Kraków - projekt CSR

Projekt CSR polegający na włączeniu firmy MIX Biura, dużego developera biurowego, w działania ekologiczne miasta Kraków pod nazwą "Pasieka Kraków". W efekcie naszych działań, w majutego roku zainstalowano na dachu jednego z biurowców 6 uli. Projekt będzie rozwijany w następnych latach.

 

Termin: maj 2019

Asseco

Spotkanie międzynarodowej grupy menedżerów firmy Asseco w Krakowie. Impreza obejmowała rozbudowną grę miejską w stylu PRL, połączoną z przejażdżką zabytkowym autobusem. Uczestnicy podzieleni na zespoły nazwane markami starych samochodów, realizowali zadania przewidziane w scenariuszu. Wieczorem odbyła się elegancka kolacja w lokalu z widokiem na Kraków nocą.

 

Termin: kwiecień 2018

Ilość uczestników: 60

Asseco